Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Gastronomiprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2053

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2017 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Gastronomiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 5 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Gastronomiprogrammet vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Gastronomiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2014 sökte 0 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Gastronomiprogrammet vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå