Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2022

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 3 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kognitionsvetenskapliga vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå