Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2015

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
För vårterminen år 2016 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under VT2016 sökte 4 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen VT2015 hade utbildningen Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kostvetarprogrammet på Umeå universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

1

Under VT2015 sökte 4 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå