Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Acc vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2042

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Acc vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 6 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Acc vid Umeå universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå