Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Bus vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2044

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Bus vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 1 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Bus vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå