Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mana vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2031

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mana vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2015 sökte 1 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mana vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå