Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mar vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2040

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mar vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 8 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Masters programme in Mar vid Umeå universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå