Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Politices kandidatprogram vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2023

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Politices kandidatprogram vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2017 sökte 3 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Politices kandidatprogram vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Politices kandidatprogram vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2014 sökte 6 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Politices kandidatprogram vid Umeå universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå