Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Sociologiprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2009

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Sociologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

7

Under VT2017 sökte 17 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Sociologiprogrammet vid Umeå universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Sociologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 15 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Sociologiprogrammet vid Umeå universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå