Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2004

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 1.05
Urval 2 19.00
Under terminen HT2015 hade utbildningen Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet på Umeå universitet 15.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 9 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå