Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Statistikerprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2047

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Statistikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2014 sökte 0 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Statistikerprogrammet vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå