Antagningspoäng för Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Systemvetenskapliga progr vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2051

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Systemvetenskapliga progr vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under VT2015 sökte 1 personer till Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Systemvetenskapliga progr vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå