Antagningspoäng för Senare del av program (teknik/naturvet), Civilingenjör inr Teknisk fysik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5039

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Senare del av program (teknik/naturvet), Civilingenjör inr Teknisk fysik vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

10

Under VT2017 sökte 8 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), Civilingenjör inr Teknisk fysik vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 8 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå