Antagningspoäng för Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkitektprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5037

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 12 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under VT2015 sökte 10 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2014 sökte 6 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå