Antagningspoäng för Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5014

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 2 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Bi vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå