Antagningspoäng för Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ene vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5005

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ene vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2017 sökte 3 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ene vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ene på Umeå universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

3

Under VT2016 sökte 0 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ene vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ene vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2015 sökte 2 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ene vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå