Antagningspoäng för Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5082

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 15.77 1.25
Urval 2 18.80 15.77 1.25
Under terminen VT2016 hade utbildningen Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In på Umeå universitet 18.80 i urvalsgrupp BI, 15.77 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2016 sökte 4 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr In vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå