Antagningspoäng för Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5017

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 1.25
Urval 2 18.40 1.25
Under terminen VT2015 hade utbildningen Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind på Umeå universitet 18.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under VT2015 sökte 0 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Ind vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 8 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå