Antagningspoäng för Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Int vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5021

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Int vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under VT2017 sökte 6 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Int vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Int vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under VT2015 sökte 2 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Int vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Int på Umeå universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

4

Under VT2014 sökte 0 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Int vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå