Antagningspoäng för Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Te vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5010

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Te vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 9 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Te vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Te vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 6 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Civilingenjör inr Te vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 6 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 6 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå