Antagningspoäng för Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5043

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen VT2017 hade utbildningen Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog på Umeå universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

1

Under VT2017 sökte 0 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog på Umeå universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

1

Under VT2015 sökte 0 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 6 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog vid Umeå universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2014 sökte 1 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Högskoleingenjörsprog vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå