Antagningspoäng för Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5029

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysik vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under VT2015 sökte 1 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Kandidatprogr i fysik vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå