Antagningspoäng för Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5013

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 27 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 28 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2016 sökte 21 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 31 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 0 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under VT2015 sökte 19 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 0 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.38 17.89
Urval 2 15.51 17.89
Under terminen VT2014 hade utbildningen Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet på Umeå universitet 16.38 i urvalsgrupp BI, 17.89 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 20 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå