Antagningspoäng för Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5013

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.38 17.89
Urval 2 15.51 17.89
Under terminen VT2014 hade utbildningen Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet på Umeå universitet 16.38 i urvalsgrupp BI, 17.89 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 20 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå