Antagningspoäng för Senare del av program (teknik/naturvet), Högskoleingenjör inr Maskinteknik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5007

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Senare del av program (teknik/naturvet), Högskoleingenjör inr Maskinteknik vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under VT2016 sökte 0 personer till Senare del av program (teknik/naturvet), Högskoleingenjör inr Maskinteknik vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå