Antagningspoäng för Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre- Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2099

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 17.50 15.60 0.90 0.00
Under terminen VT2017 hade utbildningen Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre- Civilekonomprogrammet på Umeå universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

6

Under VT2017 sökte 0 personer till Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre- Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå