Antagningspoäng för Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i socialt arbete, vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2005

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i socialt arbete, vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

10

Under VT2017 sökte 26 personer till Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masterprogram i socialt arbete, vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 3 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå