Antagningspoäng för Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Management vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2031

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Management vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 18 personer till Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Management vid Umeå universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 3 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Management vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

3

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2018 sökte 3 personer till Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Masters programme in Management vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå