Antagningspoäng för Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Statistikerprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S2076

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Statistikerprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 3 personer till Senare del av Samhällsvetenskapliga program. Termin 2 eller högre - Statistikerprogrammet vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå