Antagningspoäng för Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk datavete vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5023

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk datavete vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 8 personer till Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk datavete vid Umeå universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk datavete vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under VT2018 sökte 6 personer till Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk datavete vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå