Antagningspoäng för Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk fysik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5039

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk fysik vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2018 sökte 8 personer till Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk fysik vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk fysik vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under VT2018 sökte 6 personer till Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Civilingenjör inr Teknisk fysik vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå