Antagningspoäng för Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Receptarieprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-S5004

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Receptarieprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2018 sökte 55 personer till Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Receptarieprogrammet vid Umeå universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 3 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 2 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå