Antagningspoäng för Sjukgymnastprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01321

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.65 19.92 1.30 0.00
Urval 2 19.70 18.50 1.15
För höstterminen år 2014 hade Sjukgymnastprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.65 i urvalsgrupp BI, 19.92 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1907

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 1907 personer till Sjukgymnastprogrammet vid Umeå universitet varav 245 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 24 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.20 1.15 0.00
Urval 2 18.70 18.48 1.10
Vårterminen år 2014 hade Sjukgymnastprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1023

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under VT2014 sökte 1023 personer till Sjukgymnastprogrammet vid Umeå universitet varav 153 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 21 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 21 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå