Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01323

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.72 0.65 0.00 4.00
Urval 2 15.93 16.35 0.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.72 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1207

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2020 sökte 1207 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 313 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 17 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 19 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.71 15.90 0.40 0.00 4.00
Urval 2 14.10 15.20 0.35 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 14.71 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

524

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under VT2020 sökte 524 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 181 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 23 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 24 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.09 17.47 0.80 0.00 3.00
Urval 2 15.60 17.46 0.70 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.09 i urvalsgrupp BI, 17.47 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

907

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2019 sökte 907 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 256 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 17 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 20 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 17.45 0.65 0.00 4.00
Urval 2 14.80 16.40 0.35 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

536

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under VT2019 sökte 536 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 142 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 26 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 23 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.24 0.70 0.00 4.00
Urval 2 16.32 17.52 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.24 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1183

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 1183 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 238 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 17 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 18 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.82 16.76 0.65 0.00 4.00
Urval 2 15.30 16.55 0.50 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.82 i urvalsgrupp BI, 16.76 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

693

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under VT2018 sökte 693 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 160 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 27 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 24 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.94 0.70 4.00
Urval 2 16.31 17.43 0.65 4.00
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.94 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

742

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 742 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 1 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 1 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.25 0.80 4.00
Urval 2 16.38 17.25 0.65 4.00
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

846

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2017 sökte 846 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 111 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.88 17.73 0.90 4.00
Urval 2 17.26 17.04 0.80 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.88 i urvalsgrupp BI, 17.73 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1108

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 1108 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 144 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.30 0.70 3.00
Urval 2 14.58 15.37 0.55 3.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

425

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2016 sökte 425 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.10 0.80 3.00
Urval 2 15.39 15.67 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

527

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 527 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 15.85 0.60 3.00
Urval 2 14.90 15.33 0.55 3.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

430

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2015 sökte 430 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.03 18.45 0.95 4.00
Urval 2 16.94 18.36 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.03 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

936

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 936 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 216 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 4 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 4 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.30 0.60 4.00
Urval 2 14.70 15.50 0.45 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

403

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

34

Under VT2014 sökte 403 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 8 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 7 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå