Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd vid Umeå universitet

Programkod: UMU-P1334

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.15 20.97 0.85 0.00 0.00
Urval 2 21.00 20.97 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd vid Umeå universitet antagningspoängen 21.15 i urvalsgrupp BI, 20.97 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

229

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2020 sökte 229 personer till Sjuksköterskeprogrammet - VFU förlagd i Lycksele med omnejd vid Umeå universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå