Antagningspoäng för Sociologiprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01210

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 16.50 0.80 0.00 3.00
Urval 2 17.24 16.50 0.65 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Sociologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

549

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 549 personer till Sociologiprogrammet vid Umeå universitet varav 83 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 7 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 17.41 0.80 0.00 4.00
Urval 2 14.81 15.70 0.45 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Sociologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.86 i urvalsgrupp BI, 17.41 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

388

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 388 personer till Sociologiprogrammet vid Umeå universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.61 16.47 0.85 0.00 4.00
Urval 2 15.80 16.35 0.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Sociologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.61 i urvalsgrupp BI, 16.47 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

474

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 474 personer till Sociologiprogrammet vid Umeå universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 10 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.66 16.01 0.85 4.00
Urval 2 16.22 15.25 0.65 4.00
För höstterminen år 2017 hade Sociologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.66 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

494

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 494 personer till Sociologiprogrammet vid Umeå universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 15 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.48 17.20 0.80 4.00
Urval 2 15.99 15.00 0.65 3.50
För höstterminen år 2016 hade Sociologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.48 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

527

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 527 personer till Sociologiprogrammet vid Umeå universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 15 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 14 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.55 16.40 0.95 4.00
Urval 2 16.70 16.27 0.70 3.00
För höstterminen år 2015 hade Sociologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.55 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

516

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 516 personer till Sociologiprogrammet vid Umeå universitet varav 75 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 8 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 17.54 0.90 4.00
Urval 2 15.90 16.42 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sociologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 17.54 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 495 personer till Sociologiprogrammet vid Umeå universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 12 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå