Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01217

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.11 19.60 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.50 19.60 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.11 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1461

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

130

Under HT2020 sökte 1461 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 258 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 22 var män och 108 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 27 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 20.28 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.90 19.29 1.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 20.28 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

767

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under VT2020 sökte 767 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 163 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 26 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 31 var män och 98 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.82 19.80 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.32 19.74 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.82 i urvalsgrupp BI, 19.80 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

992

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

135

Under HT2019 sökte 992 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 219 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 27 var män och 107 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 30 var män och 105 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 20.37 1.15 0.00 4.00
Urval 2 19.90 20.37 1.15 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 20.37 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

904

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under VT2019 sökte 904 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 171 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 27 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 21 var män och 89 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.40 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.85 15.94 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1857

Antagna urval 1

175

Antagna urval 2

150

Under HT2018 sökte 1857 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 370 i första hand. Totalt antogs 175 personer i det första urvalet varav 40 var män och 133 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 31 var män och 119 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 17.29 0.80 0.00 3.50
Urval 2 16.00 16.31 0.70 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 17.29 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1481

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

140

Under VT2018 sökte 1481 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 265 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 42 var män och 107 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 37 var män och 103 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.95 17.37 0.85 3.50
Urval 2 16.58 16.93 0.70 3.50
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.95 i urvalsgrupp BI, 17.37 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

733

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 733 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 124 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 10 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 10 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.09 17.33 0.90 3.50
Urval 2 16.60 16.65 0.75 3.50
Vårterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.09 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1528

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under VT2017 sökte 1528 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 278 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 31 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 31 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 18.29 0.85 3.50
Urval 2 16.80 18.15 0.75 3.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 18.29 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

661

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 661 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 6 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 7 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 16.98 0.90 4.00
Urval 2 16.80 16.40 0.80 4.00
Vårterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1536

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under VT2016 sökte 1536 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 255 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 27 var män och 112 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 29 var män och 100 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.63 18.58 0.85 3.00
Urval 2 17.40 16.56 0.75 3.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.63 i urvalsgrupp BI, 18.58 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

689

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 689 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 5 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 7 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.28 0.90 4.00
Urval 2 17.25 16.23 0.80 4.00
Vårterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1530

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under VT2015 sökte 1530 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 270 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 30 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 26 var män och 84 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.50 0.80 4.00
Urval 2 16.40 16.96 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

503

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 503 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 7 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.26 0.85 4.00
Urval 2 17.00 16.38 0.75 4.00
Vårterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1367

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under VT2014 sökte 1367 personer till Socionomprogrammet vid Umeå universitet varav 259 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 19 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 22 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå