Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03001

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

26

Under VT2017 sökte 127 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Umeå universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 11 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 10 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

26

Under VT2016 sökte 133 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Umeå universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 17 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 12 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

154

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

26

Under VT2015 sökte 154 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Umeå universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 12 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 11 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

26

Under VT2014 sökte 124 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård vid Umeå universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 14 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 12 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå