Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03003

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

26

Under VT2017 sökte 202 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid Umeå universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 17 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 16 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

26

Under VT2016 sökte 256 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid Umeå universitet varav 121 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 10 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 7 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

26

Under VT2015 sökte 262 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid Umeå universitet varav 115 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 10 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 9 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

26

Under VT2014 sökte 227 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård vid Umeå universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 14 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå