Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03018

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 186 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Umeå universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 4 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

47

Under HT2016 sökte 161 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Umeå universitet varav 72 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 5 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 4 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

47

Under HT2015 sökte 203 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Umeå universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 3 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 4 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

196

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 196 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Umeå universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 7 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 7 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå