Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03015

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

107

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

26

Under VT2017 sökte 107 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Umeå universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 7 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

26

Under VT2016 sökte 125 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Umeå universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 4 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 6 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

26

Under VT2015 sökte 145 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Umeå universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 5 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 2 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

26

Under VT2014 sökte 125 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid Umeå universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 8 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 6 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå