Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03024

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 47 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård vid Umeå universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 2 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 52 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård vid Umeå universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 4 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 3 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå