Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03007

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

6

Under VT2017 sökte 47 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Umeå universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 1 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

22

Under VT2016 sökte 80 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 1 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 1 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

17

Under VT2015 sökte 72 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Umeå universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 4 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

11

Under VT2014 sökte 56 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård vid Umeå universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 2 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå