Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03036

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 84 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård vid Umeå universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 4 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 4 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 92 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård vid Umeå universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 8 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 7 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå