Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03026

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 75 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Umeå universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 2 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 1 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

93

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 93 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Umeå universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 4 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå