Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03046

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

249

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 249 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Umeå universitet varav 76 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 18 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 15 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå