Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03038

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 56 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård vid Umeå universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 1 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 1 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå