Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06410

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 38 personer till Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 3 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 47 personer till Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 0 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 0 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 58 personer till Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 4 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

21

Under HT2014 sökte 64 personer till Speciallärarprogrammet Matematik, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 1 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 2 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå