Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06410

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 35 personer till Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling vid Umeå universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 1 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå