Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06400

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

23

Under HT2018 sökte 60 personer till Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling vid Umeå universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 3 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 2 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå