Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet

Programkod: UMU-06400

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 76 personer till Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 0 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 0 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 86 personer till Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 0 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 0 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 98 personer till Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 1 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 1 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

24

Under HT2014 sökte 98 personer till Speciallärarprogrammet Svenska, grundskola och gymnasieskola vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 1 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 1 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå